LCA canva

L’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) o Life Cycle Assessment (LCA) és una metodologia d’anàlisi i gestió mediambiental, per avaluar el comportament ambiental d’organitzacions, productes, serveis i activitats.

És una metodologia estandaritzada (ISO 14040) que requereix de la identificació de consums de materials i energia i de sortides en forma de residus o emissions per tal de conèixer-ne el perfil ambiental.

Cal tenir en compte que un ACV té una perspectiva de cicle de vida, és a dir, que l’estudi inclou la motxilla que porta cadascun dels fluxos, des de l’extracció de matèries primeres fins a la gestió dels residus.

estudis-davaluaciocc81-ambiental_ca