English | Español

Un dels impactes ambientals que es poden avaluar és l’escalfament global degut a les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

L’activitat humana i la forma que tenim de produir i generar economia produeix una gran quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, el que també s’anomena Petjada de Carboni, causants de l’escalfament global.

A nivell d’empresa, són moltes les accions que es poden dur a terme per tal de minimitzar les emissions i per tant reduir la contribució a l’escalfament global, sense renunciar a la viabilitat de l’activitat.

Per això primer cal avaluar en quin punt ens trobem, és a dir, calcular la Petjada de Carboni.

A Re-Viu ens dediquem a calcular la Petjada de Carboni, identificar els punts més rellevants i treballar per reduir-la. 

A partir d’aquí es poden implementar mesures que tenen una repercussió quantificable en les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

La petjada de carboni es pot definir en diferents ABASTS en funció de les necessitats:

Organització

Producte

Procés

La Petjada de carboni pot ser certificable per un ens independent.

Contacta amb nosaltres a info@re-viu.com. Et farem una proposta ajustada a les teves necessitats.