English | Español

Maria Feced Mateu, creadora del projecte Re-Viu

Ambientòloga de formació, especialitzada en ecologia industrial i la metodologia de l’anàlisi del cicle de vida amb voluntat de col·laborar en la sostenibilitat de les empreses.

Ha participat en projectes a nivell de producte, organització i sectorials, realitzant estudis d’ACV, Petjada de Carboni i Declaracions Ambientals de Producte. També ha realitzat projectes de Petjada d’Aigua i Petjada Hídrica a nivell d’organització.

Ha implantat DAPs en el marc de diferents programes: The International EPD® System, DAP®construcción, Global EPD de AENOR i el programa francès INIES-EHPD Program de AFNOR.

A dia d’avui, Maria Feced Mateu ha col·laborat en els següents sectors i productes:

 • Materials de construcció
  • Sistemes aïllants i impermeabilitzants
  • Morters
  • Panells i parquets de fusta
  • Panells de guix
  • Granit
  • Àrids
  • Altres
 • Productes plàstics
 • Sector tèxtil
 • Sector vitivinícola
 • Producció agrària
 • Productes alimentaris: embotits i aigües
 • Mobiliari urbà
 • Maquinària
 • Altres