English | Español

Qualsevol producte o servei té un impacte ambiental associat, ja sigui localment o globalment, com poden ser la generació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’esgotament de recursos hídrics o la generació de residus.

La metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), o Life Cycle Assessment (LCA) en anglès, és un mètode estandarditzat i reconegut internacionalment per avaluar l’impacte ambiental dels productes i de la cadena de valor.