Quin és el paper de l’empresa en una avaluació ambiental?

L’empresa és qui millor coneix l’activitat, els seus processos i els seus productes. Per això, qualsevol tipus d’avaluació ambiental (ACV, petjada de carboni, petjada d’aigua, EPD, etc), requereix la seva implicació i participació.

ABANS DE COMENÇAR…

Abans de començar, caldrà que l’empresa es respongui les següents preguntes:

  • Per què vull realitzar una avaluació ambiental?
  • Què vull avaluar exactament?
  • Qui seran els destinataris d’aquest estudi?

En funció de les respostes, a Re-Viu podrem ajustar l’avaluació a les necessitats reals de l’empresa.

COMENCEM L’AVALUACIÓ

L’avaluació ambiental la realitza el personal expert en ACV de Re-Viu amb la participació de l’empresa.

Una avaluació ambiental consta de 4 fases: la definició de l’objectiu i l’abast, l’inventari de cicle de vida, l’avaluació del cicle de vida i la interpretació.

En la primera fase és indispensable el paper de l’empresa, ja que la motivació per dur a terme l’avaluació ambiental definirà el tipus d’estudi a realizar.

Durant la fase d’inventari de cicle de vida l’empresa ha d’aportar dades de procés, que seran tractades de forma confidencial. En aquesta fase el personal expert guia a l’empresa en l’obtenicó de la informació necessària per l’avaluació.

Cal tenir en compte que la qualitat de l’informe final depèn en gran part de la qualitat de la informació recollida.

Durant la fase d’avaluació, s’avalua ambientalment l’objecte d’estudi a partir de les dades proporcionades per l’empresa a la fase anterior.

Durant la fase d’interpretació, s’analitzen els resultats obtinguts, relacionant-los amb les dades d’inventari i en base a l’abast de l’estudi. En aquesta fase és important l’experiència del personal expert en ACV en diversos sectors, que juntament amb l’empresa, permet obtenir unes conclusions que responguin a les necessitats a cobrir amb aquesta avaluació.

I UN COP TINC ELS RESULTATS, QUÈ?

Aquest tipus d’estudi aporta un coneixement extra dels propis processos, en aquest cas des del vessant ambiental.

Amb aquest nou coneixement i en funció del motiu pel qual s’ha realitzat l’avaluació ambiental, caldrà que l’empresa s’impliqui de diferents maneres.

En el cas d’una EPD o altres avaluacions certificables, caldrà passar un procés de verificació de les dades aportades i pagar les despeses associades.

En el cas d’una avaluació per emprendre millores, caldrà definir quins són els punts on incidir, definir mesures de millora i executar-les.

Els usos que poden derivar-se d’una avaluació ambiental dependrà de les necessitats de l’empresa i per tant, la implicació en cada cas serà diferent.

A Re-Viu disposem dels perfils professionals per dur a terme l’avalaució ambiental. Us assessorarem i acompanyarem durant tot el procés, des de les preguntes inicials fins a l’aplicació.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s